دیدار امام

بعضیا میگن:منشا مشکلات تحریم است، اگر تحریم ها نباشد اوضاع دنیوی ما خوب خواهد شد.
هر چه آقایمان میفرماید: بابا جون استقلال اقتصادی فقط با ایستادن روی پای خودمان به دست می آید انگار نه انگار...

حالا میگما برای برداشتن این تحریم، میرن مذاکره میکنن، توافق نامه امضاء میکنن، حتی برای اعتماد سازی دشمن تلاش هم میکنن. ولی یکی نیست به خودش بگه:

سالهاست که از دیدار امام زمانمان تحریم شده ایم؛جالب اینجاست که نه کسی مذاکره میکند، نه توافق نامه ای صورت می گیرد و نه تلاشی جهت اعتماد سازی صورت می گیرد.

یاعلی