تخلف از غدیر یعنی تخلف از مبعث

غدیر ، باطن مبعث است . غدیر ، مغز بعثت رسول الله است . امامت و ولایت ، باطن نبوت است . امام علی ابن ابیطالب صلوات الله و سلامه علیه ، جان رسول الله است . امام علی علیه السلام ولی الله الاعظم است ....

در قرآن کریم خدای متعال فرموده است : یا ایها الذین آمَنوا آمِنوا ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید ، ایمان بیاورید ؛ در تفسیر این آیه بیان شده است : ای کسانی که به نبوت رسول الله ایمان آورده اید آمنوا بولایه علی ابن ابیطالب صلوات الله و سلامه علیه .

مگر نخوانده اند آیه ی مباهله (61 آل عمران ) را ؛ مگر رسول الله الاعظم ، امام علی علیه السلام را نفس خود محسوب نکردند ؟ مگر ندانستند اگر کسی نفس ایشان محسوب بشود یعنی در تمام فضائل با رسول الله یکی است الا مقام نبوت ؟مگر آیه ی 67 مائده را نخوانده اند؟مگر خدای متعال نفرمود : ای رسول ما اگر ابلاغ نکنی گویا هیچ نکرده ای ؟ ای رسول ما اگر ابلاغ نکنی گویا رسالت را انجام نداده ای ؟ یعنی چه ؟ یعنی اگر می خواهی رسالتت محقق بشود باید ابلاغ ولایت کنی . یعنی اگر کسی رسول الله را قبول دارد نمی تواند ولی الله را قبول نداشته باشد . در بیان مطهر رسول الله الاعظم است که فرمود : یاعلی من انکر ولایتک فقد انکر نبوتی ؛ ای علی جان هر کس ولایت تو را قبول نداشته باشد همانا نبوت من را هم قبول ندارد .