الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه

۳ مطلب با موضوع «ولایت :: استفتائات» ثبت شده است

استفتائات رهبری

مراسم عزاداری

استفتاء از محضر رهبر معظم انقلاب

س 1440: در حسینیه‏ ها و مساجد بیشتر مناطق به‌خصوص روستاها مراسم شبیه ‏خوانى به اعتبار اینکه از سنتهاى قدیمى است برگزار مى‏ شود که گاهى اثر مثبتى در نفوس مردم دارد، این مراسم چه حکمى دارند؟
ج: اگر مراسم شبیه‏ خوانى مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسده هم نباشند و با توجه به مقتضیات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشوند، اشکال ندارند، ولى در عین حال بهتر است که به جاى آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینى و مرثیه خوانى بر پا شود.

س 1441: استفاده از طبل و سنج و شیپور و همچنین زنجیرهایى که داراى تیغ هستند در مجالس و دسته ‏هاى عزادارى چه حکمى دارد؟
ج: اگر استفاده از زنجیرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جایز نیست ولى استفاده از شیپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.

س 1444: استفاده از عَلَم در مراسم عزادارى سیدالشهدا(علیه‌ السلام) با قرار دادن آن در مجلس عزا یا حمل آن در دسته عزادارى چه حکمى دارد؟
ج: فى‌نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
عاشق رهبر

استفتائات رهبری

آنتن های ماهواره ای

استفتاء از محضر رهبر معظم انقلاب

س 1216: استفاده از آنتن ماهواره‏ اى براى آگاهى از برنامه‏ هاى علمى یا قرآنى و مانند آن که از طریق ماهواره توسط دولتهاى غربى یا کشورهاى مجاور خلیج فارس و غیر آنها پخش مى ‏شوند چه حکمى دارد؟
پاسخ : استفاده از این دستگاه براى دیدن و شنیدن برنامه ‏هاى علمى یا قرآنى و مانند آن، هرچند فى ‏نفسه مانعى ندارد، ولى به دلیل این که برنامه‏ هایى که از طریق ماهواره توسط دولتهاى غربى و بیشتر کشورهاى همسایه پخش مى‏ شوند، غالباً در بردارنده آموزش افکار گمراه ‏کننده و تحریف حقایق و همچنین برنامه‏ هاى لهو و فساد هستند و حتّى مشاهده برنامه ‏هاى علمى یا قرآن ازطریق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام مى ‏گردد، بنا بر این شرعاً استفاده از آنتن ‏هاى مذکور براى دیدن آن برنامه ‏ها حرام است مگر آنکه برنامه‏ هاى مفید علمى یا قرآنى محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هیچ فساد یا ابتلا به عمل حرامى نباشد، البته اگر قانونى باشد باید مراعات شود.

س 1217: شغل ما تعمیر دستگاههاى گیرنده برنامه ‏هاى رادیو و تلویزیونى است، در این اواخر مراجعات زیادى براى نصب قطعات و تعمیر آنتن ‏هاى ماهواره ‏اى صورت مى ‏گیرد، تکلیف ما در این‌باره چیست؟ خرید و فروش قطعات آنها چه حکمى دارد؟
پاسخ : اگر از این دستگاه براى امور حرام استفاده شود که غالباً همین طور است و یا شما علم داشته باشید به اینکه کسى که قصد تهیه آنتن ماهواره ‏اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى ‏کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راه ‏اندازى و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
عاشق رهبر

استفتائات رهبری

« آنتن های ماهواره ای »

استفتاء از محضر رهبر معظم انقلاب

س 1213: آیا خرید و نگهدارى و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه‏ هاى تلویزیونى از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه گیرنده مجانى به دست انسان برسد چه حکمى دارد؟

پاسخ : دستگاه آنتن ماهواره‏ اى از این جهت که صرفاً وسیله‏ اى براى دریافت برنامه‏ هاى تلویزیونى است که هم برنامه ‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏ هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏ هاى حلال جایز است. ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏ هاى حرام را کاملاً فراهم می ‏کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمی ‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه ‏اش مفسده ‏اى هم مترتّب نمی ‏شود. لکن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

س 1214: آیا خرید و فروش دستگاه دریافت‏ کننده کانالهاى ماهواره ‏اى براى گرفتن کانالهاى ماهواره‏ اى جمهورى اسلامى براى کسى که در خارج از جمهورى اسلامى زندگى می ‏کند، جایز است؟

پاسخ :دستگاه مذکور هرچند از آلات مشترکى است که قابلیت استفاده حلال را دارد ولى چون غالباً از آن بهره ‏بردارى حرام مى ‏شود و علاوه بر این بهره ‏گیرى از آن در خانه مفاسد دیگرى را هم در بر دارد، بنا بر این خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر براى کسى که اطمینان دارد از آن بهره‏ بردارى حرام نمى ‏کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگرى را دربرندارد.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
عاشق رهبر