آنتن های ماهواره ای

استفتاء از محضر رهبر معظم انقلاب

س 1216: استفاده از آنتن ماهواره‏ اى براى آگاهى از برنامه‏ هاى علمى یا قرآنى و مانند آن که از طریق ماهواره توسط دولتهاى غربى یا کشورهاى مجاور خلیج فارس و غیر آنها پخش مى ‏شوند چه حکمى دارد؟
پاسخ : استفاده از این دستگاه براى دیدن و شنیدن برنامه ‏هاى علمى یا قرآنى و مانند آن، هرچند فى ‏نفسه مانعى ندارد، ولى به دلیل این که برنامه‏ هایى که از طریق ماهواره توسط دولتهاى غربى و بیشتر کشورهاى همسایه پخش مى‏ شوند، غالباً در بردارنده آموزش افکار گمراه ‏کننده و تحریف حقایق و همچنین برنامه‏ هاى لهو و فساد هستند و حتّى مشاهده برنامه ‏هاى علمى یا قرآن ازطریق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام مى ‏گردد، بنا بر این شرعاً استفاده از آنتن ‏هاى مذکور براى دیدن آن برنامه ‏ها حرام است مگر آنکه برنامه‏ هاى مفید علمى یا قرآنى محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هیچ فساد یا ابتلا به عمل حرامى نباشد، البته اگر قانونى باشد باید مراعات شود.

س 1217: شغل ما تعمیر دستگاههاى گیرنده برنامه ‏هاى رادیو و تلویزیونى است، در این اواخر مراجعات زیادى براى نصب قطعات و تعمیر آنتن ‏هاى ماهواره ‏اى صورت مى ‏گیرد، تکلیف ما در این‌باره چیست؟ خرید و فروش قطعات آنها چه حکمى دارد؟
پاسخ : اگر از این دستگاه براى امور حرام استفاده شود که غالباً همین طور است و یا شما علم داشته باشید به اینکه کسى که قصد تهیه آنتن ماهواره ‏اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى ‏کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راه ‏اندازى و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست.