گریه بر خون خدا

این چه غمی است نهفته در نام تو که بی اختیار دلها را می شکند و اشک را در پشت پلکها بی قرار می کند و آسمان چشم را بارانی ؟!
این گریه دست ما نیست ...
اختیار این اشک در این مصیبت با ما نیست ...
ما برای ثواب گریه نمی کنیم... چه کس می تواند برای ثواب گریه کند ؟
گریه کردن بال بسته می خواهد ...
دل شکسته می طلبد ...
ما دق می کنیم اگر برای تو گریه نکنیم ...
خب گریه دارد تلاطم دل زینب... مگر می شود فهمید دلشوره خواهر یعنی چه؟!...
گریه می کنم چون دوستت دارم ...

گریه ام را دوست دارم چون موهبت ارباب است...
یالیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما ...