شهیدی با نمره 21

به یاد سردار شهید دکتر مصطفی چمران

در 25 سالگی با استفاده از بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران به آمریکا اعزام شد . مادرش به هنگام اعزام به او گفت : « ... مصطفی شیرم را حلالت نمی کنم ، اگر در طول این سفر گناه و حرامی مرتکب شوی !» و این مصطفی است که چشمان پاکش به زمین دوخته می شود و با نجابت تمام می گوید : « مادر ، دعایم کن » ... و پس از 21 سال که به ایران باز می گردد ، مادرش به او می گوید : « مصطفی ، با توصیه من چه کردی ؟ » و مصطفی با کلامی محجوب تر از قبل می گوید :« مادر ، به خدا قسم که در تمام این سال ها حتی فکر گناه نیز به ذهنم خطور نکرد !»

مصطفی در آمریکا ، پس از چندین سال تلاش علمی -پژوهشی در معتبر ترین دانشگاه آمریکا (برکلی) و در جمع معروف ترین دانشمندان جهان در کالیفرنیا موفق به اخذ مدرک دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما با ممتازترین درجه علمی گردید .

مصطفی عجیب مخی بود . در طول دوران تحصیلش ، استاد آمریکایی اش ، حیرت کرده بود از دقت و ظرافت علمی اش و نمره 21 داده بود به ورقه امتحانی اش .

مصطفی از اولین اعضای انجمن دانشجویان دانشگاه تهران بود . در مبارزات ملی شدن صنعت نفت هم شرکت داشت . در آمریکا هم کوتاه نمی آمد . هم درس می خواند و هم کار سیاسی می کرد . انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را هم خودش پایه ریزی کرد . رژیم پهلوی از موقعیت ویژه مصطفی که خبردار شد ، بورس تحصیلی اش را قطع کرد ولی مصطفی باز هم ادامه داد .