لحظه شناسی خواص -کلیپ شنیدنی از امام خامنه ای

دریافت فایل صوتی               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
مرگ و زندگی - بیانات امام خامنه ای درباره رابطه با آمریکا

 دریافت فایل صوتی         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحدید نسل-کلیپ صوتی از بیانات رهبر انقلاب درباره رشد جمعیت در کشور


دریافت فایل صوتی