علت گریه بر وجود مطهر سیدالشهداء علیه السلام

 

موضوع قابل توجه این است که گریه بر سیدالشهداء علیه السلام به عنوان حقی از رسول خدا بر همه ما واجب است.
خداوند عالم در آیه 23 سوره شوری می فرمایند : قُل لا اَسئَلُکَم عَلَیهِ اَجرَاً اِلَّا المَوَدَّهَ فِی القُربَی (ای رسول ما به آنها بگو من از شما اجر و مزدی برای رسالتم نمی خواهم به جز دوستی و مودت خویشاوندانم)
فی القربی چه کسانی هستند ؟
امام فخر رازی بنا بر قول اهل سنت در تفسیر کبیر وقتی به کلمه فی القربی می رسد با سند خودش از رسول خدا نقل می کند : که از ایشان سوال شد یا رسول الله فی القربی چه کسانی هستند ؟ ایشان فرمودند :
فَاطِمَهُ وَ عَلیٍّ و الحَسَنِ و الحُسَین علیهم السلام .
سوال : حالا اگر کسی بخواهد مودت فی القربی را ادا کند چگونه باید ادا کند ؟.....
در آیه 82 مائده آمده است : لتجدن (حتما حتما می یابید ؛ چه می یابید؟)اقربهم موده(نزدیکترین ایشان از جهت مودت ) للذین آمنوا ( برای کسانی که ایمان آورده اند که طبق آیه 55 مائده بیان شد اهل بیت علیهم السلام هستند ) الذین قالوا انا نصاری ذلک(اولین ویژگی کسانی که نزدیکترین مودت را به اهل بیت علیهم السلام دارند این است که می گویند ما یاری کننده هستیم ) ذلک بان منهم قسیسین ( اینها دانشمند هستند ) و رهبانا (پارسا هستند ) و انهم لا یستکبرون ( اینها تکبر و گردنکشی در برابر خدای مهربان ندارند ) .
در آیه 83 سوره مائده آمده است : و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ( وقتی می شنوند آن چه نازل شده است بر رسول مکرم اسلام ) تری اعینهم تفیض من الدمع ( می بینی از چشمانشان اشک جاری می شود ؛ به خاطر چه ؟ ) مما عرفوا من الحق ( به خاطر آن چه که از حق شناخته اند )
یک نکته ای که باید خدمت عزیزان عرض بشود این است که شاید گفته شود در آیه 82 مائده « انزل الی الرسول » آمده است و این چه ربطی به سیدالشهداء علیه السلام دارد ؟ همه می دانیم که شیعه و سنی نقل کرده است که وجود مطهر رسول الله فرمودند : حسین منی و انا من حسین .
نکته قابل توجه این است که کسی که از حسین است بخشی از وجود حسین است و کسی که حسین از اوست حسین بخشی از وجود اوست پس گریه بر حسین گریه بر رسول اکرم است ؛ گریه بر ما انزل الی الحسین همان گریه بر ما انزل الی الرسول است . اگر وجود مطهر سیدالشهداء جزئی از این کل باشد پس آن چه بر این جزء وارد می شود بر آن کل هم وارد می شود
و آن چه بر آن کل وارد می شود بر آن جزء هم وارد می شود .

برای دانلود بروشور آن پرچم سرخ ویژه شب های محرم به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

بروشور شب اول (1)                            سایز: 5.81 مگابایت
بروشور شب اول (2)                           سایز: 4.17  مگابایت

بروشور شب دوم (1)                           سایز: 4.29 مگابایت
بروشور شب دوم (2)                          سایز: 4.35 مگابایت

بروشور شب سوم (1)                           سایز: 14.8 مگابایت
بروشور شب سوم (2)                         سایز: 3.85 مگابایت

بروشور شب چهارم (1)                       سایز: 15.2 مگابایت
بروشور شب چهارم (2)                      سایز: 9.28 مگابایت

بروشور شب پنجم (1)                         سایز: 13.5 مگابایت
بروشور شب پنجم(2)                          سایز: 9.7 مگابایت

بروشور شب ششم (1)                        سایز: 17.3 مگابایت
بروشور شب ششم(2)                        سایز: 16.9 مگابایت

بروشور شب هفتم (1)                          سایز: 13.9 مگابایت
بروشور شب هفتم (2)                       
سایز: 10.5 مگابایت

بروشور شب هشتم (1)                        سایز: 14.5 مگابایت
بروشور شب هشتم (2)                       سایز: 10.6 مگابایت

بروشور شب نهم (1)                             سایز: 14.4 مگابایت
بروشور شب نهم (2)                            سایز: 11.9 مگابایت