« مفاتیح الحیات »

تعامل انسان با خود ؛ اهمیت تفکر و تدبر

امام صادق علیه السلام فرمود :

فردی نزد رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه آمد و عرض کرد : ای رسول خدا ! توصیه و سفارشی به من کن . آن حضرت علیه السلام سه بار از او پرسید : اگر سفارشی کنم انجام می دهی ؟ آن شخص در هر سه بار پاسخ داد : آری ای رسول خدا ! حضرت رسول اکرم علیه السلام فرمود : به تو سفارش می کنم که هر گاه خواستی کاری انجام دهی درباره سرانجام آن تدبر کن ؛ اگر مایه ی رشد و هدایت بود انجام بده و اگر مایه گمراهی بود از آن بپرهیز .

امیر مومنان امام علی ابن ابیطالب علیه السلام فرمود :

آگاه باشید عبادتی که در آن تفکر نباشد ، سودی ندارد ؛ و نیز می فرماید : آگاه باشید اگر در قرائت قرآن تدبر نباشد سودی ندارد ؛ همچنین آن حضرت در وصیت به محمد بن حنفیه می فرماید : هر کس در کارها بدون توجه به فرجام آن وارد بشود خود را در معرض رخدادهای بسیار زشت و ناپسند قرار می دهد و تدبیر پیش از عمل تو را از پشیمانی ایمنی می بخشد .

امام رضا علیه السلام می فرماید :

عبادت به فراوانی نماز و روزه نیست . عبادت واقعی ، تفکر در کار خدای جلیل است .