آذرخش کربلا

چرا باید حادثه عاشورا را گرامی بداریم ؟

خاطره حادثه ای را که قریب 14 قرن پیش رخ داده است ، چرا باید زنده کرد ؟ این رویداد ، ماجرایی تاریخی بوده که زمانه آن گذشته است چرا باید به پاسداشت آن مجالسی بر پا کنیم ؟

حوادث گذشته ی هر جامعه ای می تواند در سرنوشت و آینده ی آن آثار عظیمی برجای گذارد ؛ اگر چه حوادث تاریخی ، عینا تکرار نمی شوند ولی در جامعه شناسی ثابت شده است که جهات مشترک فراوانی میان رخدادها وجود دارد .قرآن کریم پس از نقل داستانهای پیامبران و اقوام گذشته می فرماید :

لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب ؛ در داستانهای گذشتگان برای صاحبان عقل و خرد عبرتی است .

یعنی احوال پیشینیان را بررسی کنید تا دریابید چه نقاط قوتی در کار آنان بوده است و شما نیز آنها را به کار گیرید و نیز ضعفهای آنان را ببینید و از تکرار آنها بپرهیزید .

افزون بر این در همه جوامع مرسوم است که از پاره ای از وقایع گذشته ی خود یاد کرده ، آنها را ارج می نهند و بزرگ می شمارند . این امر بر یکی از مقدس ترین خواسته های فطری انسان که خداوند در نهاد همه انسانها قرار داده – و از آن به حس حق شناسی تعبیر می کنیم – استوار است .

از آن گذشته ، چنانچه یاد آن خاطره ها در سعادت جامعه تاثیری داشته می تواند در زمان بیان آنها عامل موثر دیگری باشد . در این صورت گویا خود آن واقعه تجدید می شود . از آنجا که واقعه عاشورا رویداد عظیمی در تاریخ اسلام بوده و نقش بسزایی در سعادت مسلمانان و روشن شدن راه هدایت آنان داشته است این واقع در نظر ما بسیار ارزشمند است و بزرگداشت و بازسازی آن موجب می شود از برکات آن در جامعه بهره مند بشویم .