« تفسیر مشکات از زبان مطهر امام صادق علیه السلام »

خدای متعال در آیه 35 سوره مبارکه نور می فرماید :
« الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه »

فضیل بن یسار می گوید از امام صادق علیه السلام درباره این آیه سوال کردم :
قلت : مثل نوره ؟ قال : لی محمد ، قلت : کمشکوه ؟ قال : صدر محمد قلت : فیها مصباح ؟ قال : فیه نور العلم یعنی النبوه ؛  قلت : المصباح فی الزجاجه ؟ قال : علم رسول الله صدر الی قلب علی بن ابیطالب صلوات الله و سلامه علیه .
عرض کردم : مثل نوره کیست؟ فرمود : حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه ، عرض کردم : مشکات به چه معناست ؟ فرمود : سینه ی مبارک حضرت رسول اکرم علیه السلام ، عرض کردم : فیها مصباح به چه معناست ؟ فرمود : نور علم است که همان نبوت است ، عرض کردم : المصباح فی الزجاجه به چه معناست ؟ فرمود : علم نبی مکرم اسلام است که بر قلب حضرت علی علیه السلام صادر شده است.