8 آبان ماه مصادف با 24 ذی الحجه الحرام

مامون خلیفه عباسی روزی از حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام سوال کرد : یابن رسول الله ! بالاترین فضیلت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام چیست ؟

حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند :
یوم المباهله ؛ چون در روز مباهله رسول مکرم اسلام ، حضرت امام علی علیه السلام را نفس و جان خود محسوب کردند و این بالاترین فضیلت ایشان است .

در واقع می توان بیان کرد :

با تعبیر انفسنا در آیه 61 آل عمران که مربوط به حضرت علی علیه السلام است ایشان در تمام فضائل با رسول مکرم اسلام یکسان هستند الا مقام رسالت و نبوت .