مجلس هشتم

باید کفن به وسعت یک دشت آورم
                                               در یک کفن که پیکر تو ، جا نمی شود
شبیه بود ... بیش از هر کسی ... شبیه کسی که هر کس نبود ...
و آنها که رسالتش را به زبان پذیرفته بودند ولی باور نداشتند با دیدنش لحظه ای تردید کردند ...
نامش را پرسیدند ...
پیامبر نبود ...
دیگر حتی آن همه شباهت دلشان را نمی لرزاند ...
آنها زبانی ایمان آورده بودند...
و او ...
پیامبر نبود ...
شبیه بود ... بیش از هر کسی ... شبیه کسی که هر کس نبود ...
ایمان زبانی شباهت را تنها در چهره می بیند ...
وقتی پیامبر نیست چهره چه اهمیتی دارد ...
آن وقت یزید امیرالمومنین است ...
و برایش می توان شبه پیغمبر قربانی کرد ...
سرش را که شبیه بود ... بیش از هر کسی ... شبیه کسی که هر کس نبود ... از تن باید جدا کرد ... و برای امیرالمومنین باید فرستاد ...
و ایمان را باید جشن گرفت ...
دیگر شباهت چه اهمیتی دارد ؟؟
مهم ایمان است !! و امیرالمومنینی که یزید است ... و باوری ... که عبید الله ...
و اعتقادی ...که شمر ...
برای ایمان باید قربانی کرد ...
اکبر و اصغر و شبه پیغمبر ...

روایت هایی از ده مرد در کربلا

مردی که راه رفتنش قشنگ بود

صدای شمشیرش می آمد ، صدای تاخت اسب و زمزمه شعری که می خواند : « این مبارزه ، جوهره مردان را آشکار می کند . این مبارزه ، ادعا را از حقیقت جدا می کند »
نفس ها حبس بود . جوان های خویشاوند ، سر لای زانوها پنهان کرده بودند تا فریادی را که در راه بود نشنوند . جوانها ، نیمه شب ، دور از چشم بزرگترها رفته بودند بیابان ، با هم پیمان بسته بودند پیش از علی اکبر بروند . می دانستند که هر زخم تن علی ، پدرش را تکه تکه می کند . اما مگر پدر و پسر گذاشته بودند . علی گفته بود من باشم و شما بروید ؟
پدر گفته بود : اول علی ! فقط قبل رفتن چند قدم پیش رویم راه برود .

رجزهای علی ابن الحسین معروف به علی اکبر

برای دانلود بروشور آن پرچم سرخ ویژه شب هشتم محرم به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

بروشور شب هشتم (1) - فرمت tif                      سایز: 14.5 مگابایت
بروشور شب هشتم (2) - فرمت tif                      سایز: 10.6 مگابایت