امام خامنه ای در نگاه امام خمینی

 مضطربم تا برگردی ؛ خیلی سفر نرو !

آقای خامنه ای تازه از سفر آمده بودند . به خدمت امام خمینی (ره) رسیدند . همین که امام (ره) آقا را دیدند فرمودند:«وقتی شنیدم هواپیمای شما در فرودگاه نشست خیالم راحت شد»سپس فرمودند:«هر موقعی که تو به سفر می روی من مضطرب هستم تا برگردی،خیلی سفر نرو .»

الحق ایشان شایستگی رهبری دارند

حاج احمد آقا نقل کرده اند : وقتی که آیت الله خامنه ای در سفر کره شمالی بودند ، امام گزارش های آن سفر را از تلویزیون می دیدند ؛ آن منظره دیدار از کره ، استقبال مردم و یا سخنرانی ها و مذاکرات ایشان در آن سفر ، خیلی برایشان جالب بود و فرموده بودند : « الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند »

آقای خامنه ای هست

آقای هاشمی رفسنجانی نقل می کند : من نسبت به حضرت امام روی بازتری داشتم و مسائل را بی پرده با ایشان مطرح می کردم . یک روز که خصوصی خدمت معظم له رسیده بودم ، در مورد قائم مقامی رهبری و مشکلاتی که احتمالا پیدا می شود ، صحبت کردم . حضرت امام در آن جلسه فرمود : شما در بن بست نخواهید بود ، آقای خامنه ای در میان شما هست ؛ چرا خودتان نمی دانید ؟! این جلسه مربوط به اواخر عمر حضرت امام است . در همان روزها امام برای مقام معظم رهبری کلمه برادر را به کار می بردند . قطعا این تدبیر بی معنا نبود . ما آن روزها از این تعبیرات ، به موضوع رهبری حضرت آیت الله خامنه ای منتقل نشدیم . اما گفته های امام خمینی نشانگر این است که معظم له آیت الله  خامنه ای را شایسته این کار می دانستند .