« تشکیل حکومت اسلامی »

سوال : در دوران غیبت امام زمان علیه السلام که دسترسی به امام معصوم ممکن نیست ، آیا باز هم تشکیل حکومت اسلامی ضرورت دارد ؟

پاسخ : از غیبت صغری تا کنون که بیش از هزار سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت علیه السلام تشریف بیاورد ، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر که هر کاری خواست بکند ؟ هرج و مرج است ؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود ؟! آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال ؟! و پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است ؟! اکنون که دوران غیبت امام علیه السلام پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست ، تشکیل حکومت لازم می آید . عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم ؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند ، دفاع کنیم ... برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرائی لازم است . چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد ، باید تشکیل حکومت داد .

برگرفته از کتاب ولایت فقیه امام خمینی (ره)